FA | EN

فرش رسام عرب زاده حامی طلایی ششمین همایش دیجیتال مارکتینگ و صنعت گردشگری شد.

فرش رسام عرب زاده حامی طلایی ششمین همایش دیجیتال مارکتینگ و صنعت گردشگری شد. فرش رسام عرب زاده حامی طلایی ششمین همایش دیجیتال مارکتینگ و صنعت گردشگری شد.

برج میلاد- 6 شهریور 1349
هشتگ رسمی همایش #ebconf و پیج رسمی اینستاگرام @kaspidgroup می باشد