FA | EN

بیمه آرمان حامی طلایی ششمین همایش بین المللی دیجیتال مارکتینگ و صنعت گردشگری شد.

بیمه آرمان حامی طلایی ششمین همایش بین المللی دیجیتال مارکتینگ و صنعت گردشگری شد. بیمه آرمان حامی طلایی ششمین همایش بین المللی دیجیتال مارکتینگ و صنعت گردشگری شد.

برج میلاد- 6 شهریور 1349
هشتگ رسمی همایش #ebconf و پیج رسمی اینستاگرام @kaspidgroup می باشد