FA | EN

بانک ایران زمین حامی طلایی ششمین همایش بین المللی دیجیتال مارکتینگ و صنعت گردشگری شد.

بانک ایران زمین حامی طلایی ششمین همایش بین المللی دیجیتال مارکتینگ و صنعت گردشگری شد. بانک ایران زمین حامی طلایی ششمین همایش بین المللی دیجیتال مارکتینگ و صنعت گردشگری شد.

برج میلاد- 6 شهریور 1349
هشتگ رسمی همایش #ebconf و پیج رسمی اینستاگرام @kaspidgroup می باشد